حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) فرمودند: هر یک از شما که خواست ازدواج کند باید ابتدا دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره فاتحه الکتاب و سوره یس را بخواند، وقتی که از نماز فارغ شد بعد از حمد و ثنای پروردگار،یک دعای مخصوص بخواند.


بوشهرکده | پایگاه خبری و اطلاع رسانی طلاب استان بوشهر منبع : بوشهرکده | پایگاه خبری و اطلاع رسانی طلاب استان بوشهر |کدام دعاها ازدواج را آسان می کند؟
برچسب ها :